Bảo vệ Liên hoan Phim

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ và nhân viên bảo vệ Liên hoan phim Việt Nam tổ chức vào năm 2018 tại Nhà hát Trừng Vương, Phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Dịch vụ bảo vệ Thành Long, nhân viên bảo vệ Thành Long đã đáp ứng nhu cầu bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ an ninh cá nhân cho nghệ sĩ, khách mời và BGK dự liên hoan. 

Công ty bảo vệ Thành Long đáp ứng yêu cầu hình thức nhân viên bảo vệ phù hợp cho sự kiện văn hóa giải trí, phù hợp với khách mời tham dự chương trình. Nhân viên bảo vệ phải trẻ trong độ tuổi dưới 40 tuổi, giao tiếp lịch sự với khách, hướng dẫn khách vào chỗ ngồi, bảo vệ tài sản phục vụ liên hoan.

Công ty bảo vệ Thành LongDịch vụ bảo vệ Thành LongBảo vệ chuyên nghiệp