Kiểm soát chặt qui định về chống dịch của đơn vị chủ quản

Triển khai ngăn ngừa dịch bệnh Covid19, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thành Long Đà Nẵng tiến hành đo thân nhiệt cho toàn bộ người ra vào cổng các cơ quan đơn vị do Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ.

Bên cạnh công tác kiểm soát cổng ra vào, Dịch vụ bảo vệ Thành Long Đà Nẵng cũng kiểm tra chặt chẽ việc tuân thủ nội qui lao động của đơn vụ chủ quản và việc tuân thủ nguyên tác phòng chống dịch của chủ quản đề ra.

công ty bảo vệ đà nẵng

công ty bảo vệ ở đà nẵng

công ty bảo vệ quảng nam

Quý khách cần dịch vụ bảo vệ vui lòng gọi số 02363700833 để được tư vấn dịch vụ