Giới thiệu Dịch vụ Bảo vệ Thành Long

1. Bảo vệ Mục tiêu cố định: Công ty, văn phòng, tòa nhà, nhà máy, nhà xưởng, công trường, siêu thị, ngân hàng, nhà hàng, khách sạn... [Xem chi tiết] 
2. Bảo vệ Sự kiện, Lễ hội, chương trình ca nhạc, hội chợ triển lãm, chương trình hội nghị,… [Xem chi tiết] 

3. Dịch vụ bảo vệ Mục tiêu di động là loại hình dịch vụ bảo vệ đặc biệt: Bảo vệ yếu nhân, áp tải tiền...[Xem chi tiết] 

4. Dịch vụ bảo vệ đặc biệt: Dịch vụ này được xây dựng phương án riêng, duyệt phương án của khách hàng

 
 LỢI ÍCH CỦA BẢO VỆ THÀNH LONG

1, Lợi ích về chi phí, cắt giảm các khoản chi phí.

- Chi phí tuyển dụng, đào tạo.

- Chi phí quản lý gián tiếp, trực tiếp.

- Chi phí trang đồng phục, công cụ hỗ trợ, văn phòng phẩm….

2, Đảm bảo An ninh, trật tự và an toàn
3, Lợi ích về Hình ảnh và Thương hiệu:
4, Bảo mật thông tin và trật tự nội bộ

 

QUYỀN LỢI VỀ BẢO VỆ
•   Lựa chọn nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.
•   Có thể thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ bảo vệ.
•   Có thể tăng hoặc giảm dịch vụ qua điện thoại. 
•   Không tranh chấp với nhân viên trong công ty của khách hàng
•  Nhân viên bảo vệ không phải là người địa phương
•  Tham mưu về an ninh trong quá trình làm việc tại mục tiêu..