Đội phản ứng nhanh miễn phí

- Công ty có đội phản ứng nhanh là những chỉ huy, quản lý mục tiêu nhanh chóng hỗ trợ mục tiêu khi có các sự cố đe dọa an ninh.

- Đội phản ứng nhanh sẽ nhanh chóng có mặt tại đơn vị khách hàng để đảm bảo an ninh trật tự.

- Đội phản ứng nhanh duy trì ổn định mục tiêu miễn phí.

- Trường hợp khách hàng cần thay đổi nhân viên bảo vệ mới sẽ có nhân viên cơ động dự phòng đảm nhận công tác bảo vệ mục tiêu cho đến khi mục tiêu ổn định.

QUYỀN LỢI VỀ BẢO VỆ

  • Lựa chọn nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, hoặc theo nhu cầu của quý khách.
  • Có thể thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ bảo vệ qua thông báo ngắn.
  • Có thể tăng hoặc giảm dịch vụ qua điện thoại.
  • Không tranh chấp với nhân viên trong công ty của khách hàng.
  • Việc canh gác có thể được thay đổi đều đặn định kì 3 hoặc 6 tháng để tránh mối quan hệ giữa bảo vệ và nhân viên của khách hàng nhằm đảm bảo an toàn cho mục tiêu.
  • Kiểm tra ngày và đêm.
  • Nhân viên bảo vệ không phải là người địa phương
  • Tham mưu về an ninh trong quá trình làm việc tại mục tiêu.