Công ty vệ sỹ Thành Long diễn tập PCCC

Thứ ba, 08/08/2017

Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long /m/0gt4z cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh chuyên nghiệp, dịch vụ bảo vệ cá nhân, bảo vệ tài sản hàng hóa, bảo vệ nhà máy, bảo vệ cơ quan, trường học, bảo vệ công trình xây dựng, bảo vệ tòa nhà, bảo vệ khách sạn, bảo vệ khu du lịch nghỉ dưỡng, bảo vệ con người. Công ty bảo vệ Thành Long tổ chức diễn tập PCCC cho khách hàng như Công ty Sumida, Công ty May One Woo, Công ty may Domex, Công ty công nghiệp Germton, Misa,...