Bảo vệ sự kiện Thể thao Tiger Wall

Công ty bảo vệ Thành Long bảo vệ sự kiện thể thao Tiger Wall được tổ chức tại quảng trường 2.9 thành phố Đà Nẵng vào năm 2019.

Dịch vụ bảo vệ Thành Long cung cấp bảo vệ an ninh chương trình thể thao vào ban ngày, bảo vệ sự kiện ca nhạc vào buổi tối. Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long đã bảo vệ thành công chương trình, bảo vệ an toàn cho ca sĩ biểu diễn tại chương trình và đưa đón ca sĩ từ khách sạn lưu trú đến điểm biểu diễn và hộ tống ca sĩ về lại nơi lưu trú.

bảo vệ Thành Long