Tiết kiệm chi phí

- Chi phí trọn gói cho đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Không trả phí cho người quản lý gián tiếp.

- Không trả các khoản ốm đau tai nạn, Không trả các khoản bảo hiểm cá nhân.

- Không mua sắm trang phục, biển hiệu, Công cụ hỗ trợ, phương tiện cho bảo vệ.

- Tài sản của khách hàng dùng cho công tác bảo vệ được sử dụng đúng công suất, đúng công dụng không lãng phí thất thoát.

- Nâng cao công suất làm việc của công nhân viên.

- Ngăn ngừa những tổn thất rủi ro về tài sản, con người, thương hiệu, uy tín cho khách hàng……

- Cắt giảm chi phí nhân sự của công ty.

- Chi phí tuyển dụng, đào tạo.

- Chi phí quản lý gián tiếp, trực tiếp.

- Chi phí trang đồng phục, công cụ hỗ trợ, văn phòng phẩm….

- Chi phí lương và các phụ cấp lương.

- Các chế độ phúc lợi xã hội, BHXH – YT.

- Chi phí làm việc ngoài giờ, tiền làm đêm, lễ tết.

- Các chế độ tăng lương, thâm niên.

- Trợ cấp thôi việc, mất việc, tai nạn lao động, thai sản, phép…

QUYỀN LỢI VỀ BẢO VỆ

  • Lựa chọn nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, hoặc theo nhu cầu của quý khách.
  • Có thể thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ bảo vệ qua thông báo ngắn.
  • Có thể tăng hoặc giảm dịch vụ qua điện thoại.
  • Không tranh chấp với nhân viên trong công ty của khách hàng.
  • Việc canh gác có thể được thay đổi đều đặn định kì 3 hoặc 6 tháng để tránh mối quan hệ giữa bảo vệ và nhân viên của khách hàng nhằm đảm bảo an toàn cho mục tiêu.
  • Đội ngũ quản lý gián tiếp thường xuyên kiểm tra ngày và đêm.
  • Nhân viên bảo vệ không phải là người địa phương.
  • Tham mưu về an ninh trong quá trình làm việc tại mục tiêu.