Công ty bảo vệ ở Quảng Nam cung cấp Dịch vụ bảo vệ nhiều khách hàng

Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long là một trong số công ty bảo vệ ở Quảng Nam hoạt động lâu và nhiều kinh nghiệm cung cấp bảo vệ tại thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và các huyện. Công ty bảo vệ Thành Long là công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp bao gồm bảo vệ dịch vụ bảo vệ an ninh, dịch vụ bảo vệ an ninh cá nhân, dịch vụ bảo vệ nhà máy, dịch vụ bảo vệ trường học, dịch vụ bảo vệ tòa nhà, dịch vụ bảo vệ công trình xây dựng, dịch vụ bảo vệ Khu nghỉ dưỡng - (Resort and Spa), dịch vụ bảo vệ Siêu thị - Trung tâm thương mại, Dịch vụ bảo vệ Bệnh viện, dịch vụ bảo vệ Nhà hàng, bảo vệ kho hàng, bảo vệ văn phòng cơ quan công sở....

Công ty bảo vệ Thành Long ở Quảng Nam có trụ sở tại 253 Trưng Nữ Vương thành phố Tam Kỳ điện thoại 02353702888

Công ty bảo vệ cho nhà máy ở Quảng Nam tại các khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp và ngoài khu công nghiệp như bảo vệ cho các nhà máy ở Khu công nghiệp Tam Thăng (Ducksan, Young Jil, Fashion Garment, Panko E và D...) Bảo vệ nhà máy ở Khu công nghiệp Hà Lam Thăng Bình (Domex, One Woo, Obs, ...), Cung cấp bảo vệ cho Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn địa chỉ Hương An, Đông Quế Sơn (Germton, Đá Quảng Nam, Thanh Thạnh).

Văn Phòng Công ty bảo vệ Thành Long ở Chu Lai Núi Thành tại khu phố 8 thị trấn Núi Thành huyện Núi Thành, điện thoại 0965145467

Dịch vụ bảo vệ của Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp, bao gồm nhiều dịch vụ

Dịch vụ bảo vệ tại Tam Kỳ, Bảo vệ tại KCN Tam Thăng Tam Kỳ, Trường Xuân, Thuận Yên cho các nhà máy Ducksan, Công ty Young Jil, Công ty Fashion Garment, Công trình nhà máy Hyosung, Panko E và D, Vast Apparel, YS Vina, Shop thời trang Elisa ....

- Dịch vụ bảo vệ tại Chu Lai Núi Thành, bảo vệ tại KCN Bắc Chu Lai Quảng Nam cho các khách hàng Nhà máy Hải Âu Xanh, .

- Dịch vụ bảo vệ tại Hội An, Công ty bảo vệ Hội An, Dịch vụ bảo vệ tại nam Hội An cung cấp bảo vệ cho Trường Mầm Non chồi xanh, Cung cấp nhân viên bảo vệ cho tiệm vải Kimmy, Bảo vệ Nhà hàng Cafe Trung Nguyên.

- Dịch vụ bảo vệ tại Hương An Quế Sơn, Bảo vệ tại KCN Đông Quế Sơn cho công ty GI, GE, Thanh Thạnh; Bảo vệ cho  Nhà Máy tinh bột Đông Phú Quế Sơn.

- Dịch vụ bảo vệ tại Hà Lam Thăng Bình bảo vệ cho nhà máy May Domex, bảo vệ cho Công ty One Woo, Cung cấp bảo vệ cho Công ty OBS

- Dịch vụ bảo vệ tại Thị xã Điện Bàn, Dịch vụ bảo vệ Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc cho Công ty Vải kỹ Thuật Việt Nam, Công ty Giấy Tấn Đạt, Giấy Miền Trung, Công ty Thép Hùng Vĩ, Công ty MHI; Bảo vệ tại KCN Trảng Nhật cho Công ty Giống Gia Cầm lương Mỹ.

- Dịch vụ bảo vệ tại Đại Lộc, KCN Đại Hưng, KCN Đại Hiệp, Đại Nghĩa cho Nhà máy Gạch Đại Hưng.

- Dịch vụ bảo vệ tại Duy Xuyên, bảo vệ KCN Tây An, Duy Trung, Duy Xuyên cho Công ty Rio.

- Dịch vụ bảo vệ tại Nhà máy Cao su, Bình Giang Sơn, Hiệp Đức.

Bảo vệ chuyên nghiệp tại Công ty Phú Thịnh, Cụm Công nghiệp Phú Thịnh huyện Phú Ninh.

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Thành Long Quảng Nam cam kết an toàn cho khách hàng sử dụng dịch vụ.