Thay thế, đổi nhân viên nhanh chóng

- Khách hàng có quyền yêu cầu thay đổi nhân viên bảo vệ, công ty bảo vệ Thành Long sẽ đổi người trong thời gian nhanh nhất.

- Nhân viên bảo vệ tại đơn vị chủ quản phải đáp ứng yêu cầu duy trì trật tự, bảo vệ tài sản cho khách hàng và làm hài lòng đơn vị chủ quản.

- Khách hàng không hài lòng về bất kỳ nhân viên bảo vệ tại đơn vị, khách yêu cầu đổi nhân viên thì công ty Thành Long đổi nhanh chóng.

QUYỀN LỢI VỀ BẢO VỆ

  • Lựa chọn nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, hoặc theo nhu cầu của quý khách.
  • Có thể thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ bảo vệ qua thông báo ngắn.
  • Có thể tăng hoặc giảm dịch vụ qua điện thoại.
  • Không tranh chấp với nhân viên trong công ty của khách hàng.
  • Việc canh gác có thể được thay đổi đều đặn định kì 3 hoặc 6 tháng để tránh mối quan hệ giữa bảo vệ và nhân viên của khách hàng nhằm đảm bảo an toàn cho mục tiêu.
  • Kiểm tra ngày và đêm.
  • Nhân viên bảo vệ không phải là người địa phương
  • Tham mưu về an ninh trong quá trình làm việc tại mục tiêu.