Bưu điện

Công ty bảo vệ Thành Long Đà Nẵng cung cấp Dịch vụ bảo vệ cho Công ty Chuyển phát nhanh bưu điện Đà Nẵng gồm các Kho hàng tại 868 Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm lệ và Kho tại KHC Hòa Khánh quận Liên Chiểu, Đà Nẵng