Công ty bảo vệ tại Thăng Bình tỉnh Quảng Nam

Công ty dịch vụ bảo vệ Thành Long cung cấp bảo vệ tại Hà Lam, bảo vệ cho khách hàng nhà máy tại Khu công nghiệp Hà Lam Chợ Được. Khách hàng là những nhà máy có trụ sở tại KCN Hà Lam Chợ được như tiêu biểu như Domex, One Woo, OBS,... Khách hàng là những công ty may có số lượng công nhân đông, qui trình kiểm tra người và hàng hóa tại cổng chặt chẽ.

Lân cận khu vực Thăng Bình là khu vực Nam Hội An, Quế Sơn, khu vực Duy Xuyên, Khu vực thành phố Tam Kỳ, Chu Lai, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An. 

Ở tại những khu vực Quế Sơn, công ty Thành Long đang cung cấp bảo vệ cho nhà Máy Germton Industrial - G.I và nhà máy G.E

Tại Khu vực Duy Xuyên công ty Thanh Long đang bảo vệ cho Công ty RIO, Bê tông Dinco Nam Hội An.

Khu vực KCN Tam Thăng thuộc thành phố Tam Kỳ có các nhà máy PanKo, Ducksan Vina, YoungJil, ...

Công ty dịch vụ bảo vệ Thành Long hi vọngng sẽ mang đến dịch vụ bảo vệ chất lượng, uy tín, đảm bảo sự an tâm và giao phó của khách hàng.

Quý khách có nhu cầu vui lòng gọi số phòng kinh doanh 02363700833 hoạc số của văn phòng Bảo vệ Quảng Nam 02353702888, 0914158151.