Tuyển bảo vệ

Công ty bảo vệ tại Đà Nẵng chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh từ Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế.

Tuyển Nhân viên bảo vệ làm việc tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Lương từ 5.000.000 đồng /tháng trở lên. Liên hệ 30 Đào Tấn, Đà Nẵng. Điện thoại giờ hành chính 02363582789, thời hạn đến ngày 30.12.2022