Bảo vệ trường học

Thứ tư, 31/03/2021

Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh chuyên nghiệp, dịch vụ bảo vệ cá nhân, bảo vệ tài sản hàng hóa, bảo vệ nhà máy, bảo vệ cơ quan, trường học, bảo vệ công trình xây dựng, bảo vệ tòa nhà, bảo vệ khách sạn, bảo vệ khu du lịch nghỉ dưỡng, bảo vệ con người. Công ty bảo vệ Thành Long chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ bảo vệ trường học Đại Học Đà Nẵng, Đại học FPT, Đại học Sư phạm, Đại Học Ngoại Ngữ, Trường cao đẳng Văn Hóa nghệ thuật, Đại học VT và CNTT Việt Hàn, Đại học Bách Khoa và nhiều đơn vị giáo duc đào tạo khác...