Bảo vệ cơ quan công sở

Thứ hai, 21/09/2020

Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long /m/0gt4z cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh chuyên nghiệp, dịch vụ bảo vệ cá nhân, bảo vệ tài sản hàng hóa, bảo vệ nhà máy, bảo vệ cơ quan, trường học, bảo vệ công trình xây dựng, bảo vệ tòa nhà, bảo vệ khách sạn, bảo vệ khu du lịch nghỉ dưỡng, bảo vệ con người. Công ty bảo vệ Thành Long Đà Nẵng là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các trường của Đại học Đà Nẵng, trường FPT, trường ĐH Greenwich, Trường MN Chồi Xanh, Nghề Nest space, nghề Á Âu.... và nhiều cơ quan, doanh nghiệp.