Huấn luyện Nghiệp vụ

Thứ ba, 01/01/2019

Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long /m/0gt4z cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh chuyên nghiệp, dịch vụ bảo vệ cá nhân, bảo vệ tài sản hàng hóa, bảo vệ nhà máy, bảo vệ cơ quan, trường học, bảo vệ công trình xây dựng, bảo vệ tòa nhà, bảo vệ khách sạn, bảo vệ khu du lịch nghỉ dưỡng, bảo vệ con người. Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên bài bản để nhân viên có đủ nghiệp vụ làm việc, tự tin xử lý tình huống đảm bảo an toàn tại Mục tiêu.