Thông điệp từ Thành long

 

Công ty Bảo vệ Thành Long là đơn vị cung cấp Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp được thành lập bởi những thành viên xuất thân là những sĩ quan đã chuyển ngành từng công tác trong công an và quân đội, là những chuyên gia xây dựng phương án bảo vệ mục tiêu an ninh: Cơ quan nhà nước, cán bộ lãnh đạo... Công ty bảo vệ Thành Long hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ an ninh từ năm 2004, Công ty có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp Dịch vụ bảo vệ và an ninh cá nhân. 

Công ty được quản lý bởi những sỹ quan chuyển ngành từ lực lượng an ninh và quân đội như Lữ đoàn 74 TC2 - BQP, Đoàn đặc nhiệm Miền Trung, những cán bộ được đào tạo chính qui chuyên nghiệp trong các trường đào tạo chuyên ngành an ninh và đặc nhiệm.

Công ty có nguồn lực tài chính ổn định, bền vững qua nhiều năm cũng là yếu tố đảm bảo dịch vụ bảo vệ chất lượng cho khách hàng.