Công nhân đình công

Thứ ba, 08/08/2017

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp Dịch vụ bảo vệ nhà máy, xí nghiệp tại các Khu công nghiệp và khu chế xuất ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bình Định, Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng. DỊch vụ bảo vệ an ninh tin cậy, đảm bảo bảo vệ nguyên vẹn tài sản cho khách hàng.